Välkommen till min hemsida!

Det här är jag:

Jag är utbildad brandingenjör och kemist och har de senaste 30 åren varit verksam i olika konsultbolag.

Mina kompetensområden är riskhantering inom tillverkningsindustrin, med hantering av brandfarliga varor och brännbart damm som specialområden. Jag har även varit säkerhetsrådgivare för farligt gods och utbildat räddningstjänsten kring farligt godsolyckor.

Entreprenörskap är spännande och jag har under årens lopp varit med och grundat Doctus AB, Øresund Safety Advisers och PS Group.

Tidigt i min yrkesbana träffade jag Professor Rolf Eckhoff, i samband med att vi höll utbildning i ”Dammexplosioner inom processindustrin” för Brandskyddsföreningen. Vi snackar 1980-talet… Det var hans entusiasm och engagemang som inspirerade mig att fortsätta utforska detta område. Sedan dess är Dammexplosioner mitt specialområde.

Dammexplosioner – en dold risk

Dammexplosioner inträffar plötsligt och ofta helt oväntat. Det beror på att brännbart damm sällan uppfattas som en risk. Till synes harmlösa ämnen som trädamm eller livsmedels- och foderråvaror ”i vila” utgör en potentiell explosionsrisk då det virvlas upp och bildar dammoln. Gaser fyller av naturen ett tomrum, medan damm behöver ”en knuff” för att ta plats. Vissa metaller är extremt reaktiva och har givit upphov till flera allvarliga explosionsolyckor under årens lopp.

Jag hjälper er gärna med:

Rådgivning i samband med riskbedömningar, framtagande av explosionsskyddsdokument och inköp av ny utrustning.

Utbildningar av olika slag, företrädelsevis kring Dammexplosioner, men också säker hantering av brandfarliga varor och andra kemikalier ligger inom mitt kompetensområde. Gärna företagsanpassat och mycket tillämpning! Ibland med fokus på statisk elektricitet och andra tändkällor.

Utredningar kring inträffade Dammexplosioner och liknande.

Dammexplosioner

Rådgivning

Utbildning

Utredning

Utvalda referenser